+359 88 758 11 08        office@saldare-bg.com
НАЧАЛО | УСЛУГИ

УСЛУГИ

Основната дейност на ТИБ САЛДАРЕ ООД е рециклиране на дроси, генерирани при производството на печатни платки по метода спойка-вълна.

Дроси е термин, използван в металургията на цветните метали, с който се описват продуктите на взаимодействие на металната стопилка с пещната атмосфера. Физически дросите представляват тестообразна маса, която плува на повърхността на течния метал и при температура по-ниска от солидуса, тя се превръща в тежки късове. Този производствен отпадък е напълно рециклируем.

ТИБ САЛДАРЕ ООД притежава комплексно разрешително за рециклиране на калайсъдържащи дроси № 559–Н0/2017.

ТИБ САЛДАРЕ ООД рециклира калайсъдържащи дроси, които не се описват от Наредбата по чл.3, ал.1 от ЗУО със самостоятелен код, поради което в България този материал се регистрира от РИОСВ под различни кодове, в зависимост от компетентността на експертите.

След допитване до Европейската комисия по опазване на околната среда, предлагаме на нашите клиенти да регистрират своя отпадък с код 10 08 11.

ТИБ САЛДАРЕ ООД предлага на своите клиенти два варианта:

1. Изкупуване на калайсъдържащи безоловни дроси

В този вариант ТИБ САЛДАРЕ ООД купува Вашия отпадък, като за целта предоставя метални контейнери за събиране на дросите и поема ангажимента за тяхното транспортиране до площадката за рециклиране.

2. Рециклиране на калайсъдържащи безоловни дроси и връщане на получения припой за повторна употреба

В този вариант, Вие заплащате само услугата по рециклиране, а получавате метал, отговарящ по химичен състав на метала във Вашата вана. Гарантираният добив на годен припой при рециклирането е 85 %, независимо от съдържанието на метална фаза в дросите.

ТИБ САЛДАРЕ ООД разполага с технологична възможност да регулира състава на получения метал в широки граници, в това число рафиниране на метала от мед и неметални включения, както и допълнително легиране. При желание от Ваша страна, можем да коригираме химичния състав на рециклирания припой по мед и сребро. Корекции на концентрацията на олово ТИБ САЛДАРЕ ООД не извършва.

Химичният състав на произведената продукция се определя чрез рентгено-флуорисцентен анализ с помощта на Thermo Scientific™ Niton™ XL3t GOLDD+ анализатор, на базата на който се издава декларация за съответствие.

И в двата варианта, изискването на ТИБ САЛДАРЕ ООД е разделно събиране на дросите, в зависимост от марката припой.

ТИБ САЛДАРЕ ООД взема Вашия отпадък и Ви връща припой, годен за повторна употреба!