+359 88 758 11 08        office@saldare-bg.com
НАЧАЛО | ЗА НАС

ЗА НАС

Фирма ТИБ САЛДАРЕ ООД

Получаване на готова продукция

Фирма ТИБ САЛДАРЕ ООД е основана през 2010 г. от инженер-металурзи с богат опит в областта на рециклирането на отпадъци от цветни метали – калай, алуминий, олово, благородни метали и др.

Основната дейност на фирмата е рециклиране на калайсъдържащи дроси по собствена иновативна технология до припой, годен за повторна употреба.

Операциите по рециклиране се осъществяват в агрегати, които са свързани с прахоаспирационна система, марка Donaldson Torit DCE, модел DFPRO6.

Химичният състав на произведената продукция се определя чрез рентгено-флуорисцентен анализ с помощта на Thermo Scientific™ Niton™ XL3t GOLDD+ анализатор.

Производствената дейност на фирмата се осъществява на площадка, намираща се в кв. Изток, гр. Перник.

ТИБ САЛДАРЕ ООД е единствената фирма в България, която притежава комплексно разрешително за рециклиране на калайсъдържащи дроси.
Рециклиране на дроси до годен припой